Amanda Nabiałczyk

Tancerka, instruktorka tańca i baletu. Ukończyła wyższe
studia taneczne na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w
Poznaniu. Absolwentka Warsaw Dance Department, gdzie miała szansę
szkolić się u różnych choreografów z Polski inna granicy.
Kwalifikacje na instruktora tańca zdobyła w Bydgoszczy na rocznym
kursie instruktorskim stylów ulicznych. Następnie doskonaliła swoje
umiejętności na Sycylii, uczestnicząc w projekcie organizowanym przez
włoskiego choreografa Roberta Zappala. Główne techniki, których się
specjalizuje to: taniec współczesny, floorwork, modern, jazz, street
dance. Obecnie współpracuje z Teatrem Tańca Zawirowania w Warszawie.

  

Pro-dance.pl