WARUNKI UCZESTNICTWA:

  •  Zgłoszenie dziecka (ur.2009-2018) poprzez formularz online www.pro-dance.pl/zapisy-kolonia2024/ oraz wpłata zaliczki 799zł na rachunek bankowy organizatora turystyki: UKS PRO-DANCE nr 50 1090 1098 0000 0001 5142 9934. O zakwalifikowaniu uczestników na obóz decyduje kolejność wpłat zaliczek. Ostateczny termin zgłoszenia wraz z wpłatą powinien mieć miejsce nie później niż do 28.02.2024 r.
  • Pozostałe 1500zł, płatne przelewem w terminie do 30.04.2024r.
  • Wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu tanecznego i przekazanie Instruktorowi w terminie do 15.05.2024r., wraz z informacją o dokonanych szczepieniach.

 

REGULAMIN ZWROTÓW:

W przypadku rezygnacji uczestnika obozu po terminie wpłaty drugiej raty za obóz, czyli po 30 kwietnia 2024, z powodu przewlekłej choroby potwierdzonej przez lekarza lub zaistnienia innej niedyspozycji przed wyjazdem (np. złamanie) skutkującej tym samym niemożliwością uczestnictwa w obozie, organizator wypoczynku na wniosek Rodzica zwróci opłatę pomniejszoną o poniesione koszty. Wówczas przysługująca kwota zwrotu, uzależniona jest od terminu zgłoszenia niedyspozycji: 30% kwoty wypoczynku do 15 maja, 20% kwoty wypoczynku do 30 maja, 10% kwoty wypoczynku do 10 czerwca. Jeśli jednak zaistnieje możliwość wejścia na miejsce osoby rezygnującej dziecka z listy rezerwowej, wówczas zostanie przez organizatora zwrócone 100% wpłaty.