Regulamin dokonywania zwrotów wpłat za wypoczynek:

 1. 1. Zwrot wpłaconej zaliczki, przysługuje na Państwa wniosek najpóźniej do dnia 30.12.2022
  2. Po wpłacie całości kwoty za półkolonię, przysługuje jej zwrot w 100%, w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej – dziecka z listy rezerwowej. Data wystąpienia o zwrot nie ma wówczas znaczenia.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika półkolonii po wpłacie całości kwoty, po terminie wpłaty drugiej raty za półkolonię, czyli po 10 stycznia 2023, z powodu przewlekłej choroby potwierdzonej przez lekarza lub zaistnienia innej niedyspozycji przed wyjazdem (np. złamanie) skutkującej tym samym niemożliwością uczestnictwa w obozie, organizator wypoczynku na wniosek Rodzica zwróci wpłatę pomniejszoną o poniesione koszty. Jeśli jednak zaistnieje możliwość wejście na miejsce osoby rezygnującej dziecka z listy rezerwowej, wówczas zostanie przez organizatora zwrócone 100% wpłaty.
  4. Jeśli powyżej wspomniana rezygnacja opisana w punkcie 3 niniejszego regulaminu nastąpi przed upływem terminu wpłaty drugiej raty, wówczas przysługuje zwrot całości wpłat tak jak w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
  5. Zwrot jakichkolwiek wpłat w trakcie trwania półkolonii niezależnie od przyczyn, nie przysługuje.
  6. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania przez organizatora jakichkolwiek zwrotów wpłaconych kwot, realizowane one będą na Państwa do 10 dni roboczych od powzięcia informacji.
  7. Dostęp do list rezerwowych znajduje się zawsze u Kierownika kolonii

Oskar Żołądkiewicz

Szkoła Tańca PRO – DANCE

www.pro-dance.pl

e-mail: kontakt@pro-dance.pl

mobile: 502 486 776; 502-565-629