Przedszkola i Szkoły

Serdecznie zapraszam Wasze Dzieci do uczestnictwa w zajęciach tanecznych. Na zajęciach dzieci będą się uczyły podstawowych kroków tańca towarzyskiego (samba, chacha, jive, walc angielski, wiedeński, polka) tańca disco, nowoczesnego oraz zumby ze złożonymi choreografiami.

Taniec jest nam szczególnie bliski i wiemy, jak ważną rolę może odegrać w życiu dziecka, jego rozwoju i kształtowaniu osobowości. Do najważniejszych korzyści wynikających z udziału w zajęciach tanecznych można zaliczyć:

  • kształtowanie wyczucia rytmu

  • koordynacji ruchowej

  • umiejętności rozróżniania poznanych tańców

  • plastyczność, elegancję

  • kształtowanie poprawnej sylwetki

  • wyuczenie umiejętności współdziałania w grupie

  • tworzenie miłej, przyjaznej atmosfery, wzajemnego zaufania oraz dbania o dyscyplinę i przestrzeganie zasad poprawnego zachowania